สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 9 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   เสด็จเยือน อิหร่าน พ.ศ 2510   2547  1
 2.   เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2506   2545  1
 3.   เสด็จเยือนไต้หวัน(ประเทศจีน) พ.ศ.2506   2546  1
 4.   เสด็จฯเยือนทวีปยุโรป 5 ประเทศ พ.ศ.2503   2536  1
 5.   เสด็จฯเยือนประเทศออสเตรเลีย พ.ศ 2505   2541  1
 6.   เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐออสเตรียพ.ศ.2507   2548  1
 7.   พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ / สำนักพระราชวัง   2565  1
 8.   ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช ๒๕๖๔ / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง   2565  1
 9.   ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489 - 2559 / สำนักพระราชวัง   2560  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver