สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 17 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   กนกนคร / เอื้อยนาง   2557  1
 2.   อิเหนา / เอื้อยนาง   2552  20
 3.   ศกุนตลา / เอื้อยนาง   2557  4
 4.   ไชยเชษฐ์ / เอื้อยนาง   2561  2
 5.   มัทนะพาธา / เอื้อยนาง   2557  4
 6.   ลักษณวงศ์ / เอื้อยนาง   2561  4
 7.   รามเกียรติ์ / เอื้อยนาง   2559 15   40
 8.   พระนล ทมยันตี / เอื้อยนาง   2561  1
 9.   กามนิต วาสิฏฐี / เอื้อยนาง, เรียบเรียง   2563  1
 10.   รามเกียรติ เล่ม 6 / "เอื้อยนาง" ศิลปินมรดกอีสาน   2561  1
 11.   โสนน้อยเรือนงาม / เอื้อยนาง   2560  4
 12.   พระอุณรุท นางอุษา / เอื้อยนาง, เรียบเรียง   2558  1
 13.   พระลอ พระเพื่อน พระแพง / เอื้อยนาง, เรียบเรียง   2562  1
 14.   อิลราช-อิลา และสาวิตรี / เอื้อยนาง   2562  1
 15.   นิทานพื้นบ้านลาว - อีสาน / เอื้อยนาง และ รชนิศ พานิชกิจ   2552  1
 16.   พระสมุทรโฆษ นางพินทุมดี / เอื้อยนาง, เรียบเรียง   2563  1
 17.   สุวรรณเกสร เจ้านางนกกระจาบ / เอื้อยนาง, เรียบเรียง   2562  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver