สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 38 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ศิลปะการพูด / สนุก รัฐถาวร   ม.ป.ป.  4
 2.   ฝึกพูดนำเสนอ / ยะมะซะกิ, อะกะชิ   2560  1
 3.   พูดอย่างฉลาด / ยุดา รักไทย   2553  1
 4.   ลูกเล่นลูกฮา / ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์   ม.ป.ป.  1
 5.   เทคนิคการพูด / สวัสดิ์ บรรเทิงสุข   2537  1
 6.   วาทะชนะธุรกิจ / ปานอนันต์ เทพบุศย์   ม.ป.ป.  1
 7.   พูดจาให้เข้าหู / เพชรบูรณ์ โรจนธรรมกุล   2544  1
 8.   พูดโดนใจใน 7 วัน / พีล,มัลคอลัม   2553  1
 9.   พรีเซนต์ขั้นเทพ / เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย   2558  1
 10.   การพูดที่ชนะใจคน / ประชา อภิบาล   2540  1
 11.   ศิลปะการพูดจูงใจ / กุลชาติ พงษ์จันทร์   2542  1
 12.   พูดอังกฤษสำหรับเด็ก   2533  1
 13.   ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด / โอ, ซูจิน   2552  1
 14.   ขอบคุณนะที่พูดแบบนั้น / คิมยูจิน   2566  1
 15.   ครบเครื่องวิทยากร เล่ม 2 / สุวิทย์ มูลคำ   2543  1
 16.   ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ / สมชาติ กหิจยรรยง   2553  1
 17.   พระราชดำรัสพระปิยมหาราช / รุจน์ มัณฑิรา   2542  1
 18.   ไม่ยากถ้าอยากพูดให้เข้าใจ / อัน   2560  2
 19.   ไม่ยากถ้าอยากพูดให้เข้าใจ / อัน   2560  2
 20.   เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร / สุรีรัตน์ ทองอินทร์   2559  1
 21.   แนวทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ / ภูมิ หุราพันธุ์   2530  1
 22.   การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพ / แบล็ก เอ แอนด์ ซี   2554  1
 23.   การพูดและการเขียนในโอกาสพิเศษ / วนิดา บำรุงไทย   2556  1
 24.   46 วิธี ฝึกวันละนิด ฉลาดคิด ฉลาดพูด / โน จียอง   2553  1
 25.   เรียนพูด อังกฤษ 96 ชั่วโมงด้วยตนเอง / แฟรงค์   ม.ป.ป.  1
 26.   เทคนิคการหยอดอารมณ์ขัน(ให้การพูดน่าฟัง) / นพดล เวชสวัสดิ์,ผู้แปล   2533  1
 27.   ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาที / แฟรงค์,ไมโลโอ.   ม.ป.ป.  1
 28.   วิวัฒน์วาทวิทยาสมัยใหม่ในประวัติสาสตร์ไทย / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท   2547  1
 29.   หลักการพูด:หน้าที่ชุมชน สื่อมวลชน และในองค์กร / สวนิต ยมาภัย   2547  1
 30.   พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   2540  1
 31.   1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา / เมอริล รูเนียน   2556  2
 32.   การกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นของเรา   2539  1
 33.   การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ยุคของคนไทยที่มีในหลวง / ธานินทร์ กรัยวิเชียร   2549  1
 34.   Thank You For Coming to My TED Talk : คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่ / แอนเตอร์สัน, คริส   2564  1
 35.   การพูดในที่ชุมชน : เทคนิคและการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภา / อนงค์ รุ่งแจ้ง   2556  1
 36.   ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2545   2546  1
 37.   ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช ๒๕๕๙ / สำนักราชเลขาธิการ   2559  1
 38.   ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช ๒๕๖๐ / สำนักราชเลขาธิการ   2560  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver