สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77426, ฉ1 77427, ฉ2 77428, ฉ3
ISBN 978-616-0-1975-5
เลขหมู่ 745.5 ส657พ 2559
ชื่อคน
 • สายใจ เจริญรื่น
 • ชื่อเรื่อง
 • พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพชรการเรือน 2559
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • การประดิษฐ์ด้วยริบบิ้น
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สายใจ เจริญรื่น
 • พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน 3
 • การประดิษฐ์ด้วยริบบิ้น
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A77426  745.5 ส657พ 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A77427  745.5 ส657พ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A77428  745.5 ส657พ 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10664]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver