สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77888, ฉ1 77889, ฉ2 77890, ฉ3
ISBN 978-616-00-2169-7
เลขหมู่ 895.13 ฝ159A 2559
ชื่อคน
 • ฝานลั่ว
 • ชื่อเรื่อง
 • Absolute Zero สืบสยอง เล่ม 2 ศพซ่อนกระบี่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 308 หน้า 210 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายจีน
 • เพิ่มบุคคล
 • Rami, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฝานลั่ว
 • Absolute Zero สืบสยอง เล่ม 2 ศพซ่อนกระบี่
 • นวนิยายจีน
 • Rami, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A77888  895.13 ฝ159A 2559 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A77889  895.13 ฝ159A 2559 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A77890  895.13 ฝ159A 2559 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10752]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver