สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79232 ฉ.1 79233 ฉ.2 79234 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3659-0
เลขหมู่ 577.82 ป519W 2560
ชื่อคน
 • ปัก, เซจุน
 • ชื่อเรื่อง
 • Why? ระบบนิเวศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • ระบบนิเวศ
 • เพิ่มบุคคล
 • วันวิสาข์ ปัญญางาม, ผู้แปล
 • กริม, ซูเร, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปัก, เซจุน
 • Why? ระบบนิเวศ
 • ระบบนิเวศ
 • วันวิสาข์ ปัญญางาม, ผู้แปล
 • กริม, ซูเร, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57B79232  577.82 ป519W 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57B79233  577.82 ป519W 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57B79234  577.82 ป519W 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11203]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver