สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79495 ฉ.1 79496 ฉ.2 79497 ฉ.3
ISBN 978-974-2986490
เลขหมู่ 920.51 ล111ห 2548
ชื่อคน
 • ล.เสถียรสุต
 • ชื่อเรื่อง
 • หลายชีวิตในพงศาวดารจีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ปิรามิด 2548
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 120 บาท
  หัวเรื่อง
 • จีน - ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ล.เสถียรสุต
 • หลายชีวิตในพงศาวดารจีน
 • จีน - ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A79495  920.51 ล111ห 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A79496  920.51 ล111ห 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A79497  920.51 ล111ห 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11283]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver