สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80254 ฉ.1 80255 ฉ.2 80256 ฉ.3
ISBN 978-616-527-385-5
เลขหมู่ 398.2 อ911น 2560
ชื่อคน
 • เอ็มไอเอส
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทาน ชาดก ๕๐ เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2560
  บรรณลักษณ์ 199 หน้า 199 บาท
  หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอ็มไอเอส
 • นิทาน ชาดก ๕๐ เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี
 • นิทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B80254  398.2 อ911น 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B80255  398.2 อ911น 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B80256  398.2 อ911น 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11456]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver