สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80258
ISBN 978-616-8064-06-1
เลขหมู่ อ 720.28 ส691ร 2560
ชื่อคน
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ชื่อเรื่อง
 • รายงานประจำปี 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กองสื่อสารองค์กรภายนอกฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2560
  บรรณลักษณ์
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรม - การอนุรักษ์และการปฏิสังขรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • รายงานประจำปี 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สถาปัตยกรรม - การอนุรักษ์และการปฏิสังขรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF80258  อ 720.28 ส691ร 2560  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11458]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver