สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80264
ISBN 978-616-7220-33-8
เลขหมู่ อ 332.4 ธ241ธ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • ธนบัตรรัชกาลที่ 9 : เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 98 หน้า บริจาค (100 บาท)
  หัวเรื่อง
 • ธนบัตร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนบัตรรัชกาลที่ 9 : เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
 • ธนบัตร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF80264  อ 332.4 ธ241ธ ม.ป.ป.  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11461]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver