สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80265
เลขหมู่ อ 923.1593 ธ238ธ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ชื่อเรื่อง
 • ธ.ก.ส. น้อมนำ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 204 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธ.ก.ส. น้อมนำ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF80265  อ 923.1593 ธ238ธ ม.ป.ป  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11462]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver