สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80267
ISBN 978-974-9958-71-1
เลขหมู่ อ 293.31872 จ133- 2557
ชื่อเรื่อง
 • จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถานสำหรับพระนคร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2557
  บรรณลักษณ์ 340 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • เทวสถาน สำหรับพระนคร
 • สถาปัตยกรรมเทวสถาน สำหรับพระนคร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถานสำหรับพระนคร
 • เทวสถาน สำหรับพระนคร
 • สถาปัตยกรรมเทวสถาน สำหรับพระนคร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF80267  อ 293.31872 จ133- 2557  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11464]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver