สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80270 ฉ.1 80271 ฉ.2
ISBN 978-616-7681-19-1
เลขหมู่ 920.72 ก411- 2559
ชื่อคน
 • กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้า
 • ชื่อเรื่อง
 • แม่เล่าให้ฟัง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 13
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559
  บรรณลักษณ์ 286 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ 2443 - 2538
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้า
 • แม่เล่าให้ฟัง
 • ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ 2443 - 2538
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A80270  920.72 ก411- 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A80271  920.72 ก411- 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11467]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver