สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80273
ISBN 978-616-444-002-9
เลขหมู่ 923.1593 ม377ช 2560
ชื่อคน
 • มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) 2560
  บรรณลักษณ์ 488 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ
 • ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A80273  923.1593 ม377ช 2560  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11469]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver