สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80274
ISBN 978-616-543-430-0
เลขหมู่ อ923.1593 ก218จ 2560
ชื่อคน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2560
  บรรณลักษณ์ 206 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี)
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  REF80274  อ 923.1593 ก218จ 2560  ให้บริการ  ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11470]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver