สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80275
ISBN 978-616-923-298-8
เลขหมู่ อ 923.1593 ก218ห 2560
ชื่อคน
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2560
  บรรณลักษณ์ 268 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF80275  อ 923.1593 ก218ห 2560  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11471]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver