สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80276
ISBN 978-616-12-0474-7
เลขหมู่ อ 720.28 ก218ม 2560
ชื่อคน
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ชื่อเรื่อง
 • มรดกไทยจากภาพดาวเทียม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 2560
  บรรณลักษณ์ 350 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรม - การอนุรักษ์และการปฏิสังขรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มรดกไทยจากภาพดาวเทียม
 • สถาปัตยกรรม - การอนุรักษ์และการปฏิสังขรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF80276  อ 720.28 ก218ม 2560  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11472]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver