สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80280
ISBN 978-616-7305-75-2
เลขหมู่ อ 391.4 ส691ก 2556
ชื่อคน
 • สำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง
 • ชื่อเรื่อง
 • กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ รุ่งศิลป์การพิมพ์ 2560
  บรรณลักษณ์ 308 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • พัด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง
 • กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • พัด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF80280  อ 391.4 ส691ก 2556  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11474]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver