สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89620 ฉ.1 89621 ฉ.2
ISBN 978-616-00-4569-3
เลขหมู่ 294.31218 ส111พ 2565
ชื่อคน
 • ส. พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • พระพุทธรูปสำคัญในกรุงเทพมหานคร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2565
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • พระพุทธรูป
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ส. พลายน้อย
 • พระพุทธรูปสำคัญในกรุงเทพมหานคร
 • พระพุทธรูป
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A89620  294.31218 ส111พ 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A89621  294.31218 ส111พ 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12682]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver