สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38368,ฉ1
เลขหมู่ อ 639.9 ส-พ 2533
ชื่อนิติบุคคล
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สาขาวิจัยนิเวศวิทยา
 • ชื่อเรื่อง
 • พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สาขาวิจัยนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2533
  บรรณลักษณ์ 235หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สัตวืป่า-การสงวนรักษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สาขาวิจัยนิเวศวิทยา
 • พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย
 • สัตวืป่า-การสงวนรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  63B38368   อ 639.9 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1281]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver