สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38373,ฉ1
เลขหมู่ 030 ก-ส 2537
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • สาระความรู้ทางวิทยุกระจายเสียง เล่มที่ 15 ปี 2537
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กองวิชาการ กรมประชาสัมพันธ์ 2537
  บรรณลักษณ์ 117หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความรู้ทั่วไป
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สาระความรู้ทางวิทยุกระจายเสียง เล่มที่ 15 ปี 2537
 • ความรู้ทั่วไป
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  03A38373   030 ก-ส 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1285]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver