สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90218 ล.10
ISBN 978-616-273-187-7
เลขหมู่ 500 ค174ก 2560
ชื่อคน
 • คลาร์ก, จอห์น โอ.อี.
 • ชื่อเรื่อง
 • กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 10
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีรินยาสาส์น 2560
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า 300 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คลาร์ก, จอห์น โอ.อี.
 • กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 10
 • วิทยาศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A90218  500 ค174ก 2560 ล.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13240]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver