สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35615,ฉ1 35616,ฉ2 35617,ฉ3 35618,ฉ4 35619,ฉ5/35620,ฉ1 35621,ฉ2 35622,ฉ3 35623,ฉ4 35624,ฉ5/35625,ฉ1 35626,ฉ2 35627,ฉ3 35628,ฉ4 35629,ฉ5/35630,ฉ1 35631,ฉ2 35632,ฉ3 35633,ฉ4 35634,ฉ5/35635,ฉ1 35636,ฉ2 35637,ฉ3 35638,ฉ4 35639,ฉ5/35665,ฉ1 35666,ฉ2/ 35640,ฉ1 35641,ฉ2 35642,ฉ3 35643,ฉ4 35664,ฉ5
เลขหมู่ 392.1 ฉ-ก 2537
ชื่อคน
 • เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท
 • ชื่อเรื่อง
 • เกิดกลางกรุง:สารคดีบอกเล่าด้วยรั้ปและเรื่อง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพรว 2537
  บรรณลักษณ์ สารคดีลำดับที่ 2,3,4,5,6,7,8 ภาพประกอบ ชุดทั่2=50บาท,ชุดที่3=65บาท,ชุดที่ 4=65บาท,ชุดที่ 5=65บาท,ชุดที่6=70บาท,ชุดที่ 7=45บาท,ชุดที่ 8=130บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดที่ 1-ชุดนานาอาชีพโบราณ,ชุดที่ 3-ชุดตราจังหวัด,ชุดที่ 4-ชุดคำพังเพยไทย,ชุดที่ 5-ชุดสิบสองราศรี,ชุดที่ 6-ชุดทำนายฝัน,ชุดที่ 7-ชุดถนนหนทาง,ชุดที่ 8-ชุดรามเกียรติ์
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การเกิด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท
 • เกิดกลางกรุง:สารคดีบอกเล่าด้วยรั้ปและเรื่อง
 • ชุดที่ 1-ชุดนานาอาชีพโบราณ,ชุดที่ 3-ชุดตราจังหวัด,ชุดที่ 4-ชุดคำพังเพยไทย,ชุดที่ 5-ชุดสิบสองราศรี,ชุดที่ 6-ชุดทำนายฝัน,ชุดที่ 7-ชุดถนนหนทาง,ชุดที่ 8-ชุดรามเกียรติ์
 • การเกิด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39A35615   392.1 ฉ-ก 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39A35616   392.1 ฉ-ก 2537 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39A35617   392.1 ฉ-ก 2537 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  39A35618   392.1 ฉ-ก 2537 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  39A35619   392.1 ฉ-ก 2537 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  39A35621   392.1 ฉ-ก 2537 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  39A35622   392.1 ฉ-ก 2537 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  39A35623   392.1 ฉ-ก 2537 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  39A35624   392.1 ฉ-ก 2537 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  39A35626   392.1 ฉ-ก 2537 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  39A35627   392.1 ฉ-ก 2537 C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  39A35628   392.1 ฉ-ก 2537 C.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  39A35629   392.1 ฉ-ก 2537 C.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  39A35631   392.1 ฉ-ก 2537 C.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  39A35632   392.1 ฉ-ก 2537 C.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  39A35633   392.1 ฉ-ก 2537 C.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  39A35634   392.1 ฉ-ก 2537 C.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  39A35636   392.1 ฉ-ก 2537 C.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  39A35637   392.1 ฉ-ก 2537 C.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  39A35638   392.1 ฉ-ก 2537 C.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21. [ ขอจอง ]  39A35639   392.1 ฉ-ก 2537 C.21  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22. [ ขอจอง ]  39A35666   392.1 ฉ-ก 2537 C.22  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23. [ ขอจอง ]  39A35641   392.1 ฉ-ก 2537 C.23  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24. [ ขอจอง ]  39A35642   392.1 ฉ-ก 2537 C.24  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25. [ ขอจอง ]  39A35643   392.1 ฉ-ก 2537 C.25  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   26. [ ขอจอง ]  39A35664   392.1 ฉ-ก 2537 C.26  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1871]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver