สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37390,ฉ1 37391,ฉ2
เลขหมู่ 632.9 อ-ร 2532
ชื่อคน
 • อนงค์ จันทรศรีกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • โรคและศัตรูบางชนิดของผักและการป้องกันกำจัด
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2532
  บรรณลักษณ์ 141หน้า 100บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ผัก-โรค
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อนงค์ จันทรศรีกุล
 • โรคและศัตรูบางชนิดของผักและการป้องกันกำจัด
 • ผัก-โรค
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A37390   632.9 อ-ร 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A37391   632.9 อ-ร 2532 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1873]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver