สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37658,ฉ1
เลขหมู่ 510 ส-ร 2535
ชื่อนิติบุคคล
 • สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์
 • ชื่อเรื่อง
 • รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ พร้อมแนวคิด(2529-2533) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พิทักษ์การพิมพ์ 2535
  บรรณลักษณ์ 44หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์
 • รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ พร้อมแนวคิด(2529-2533) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A37658   510 ส-ร 2535 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1955]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver