สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40151,ฉ1 40152,ฉ2 40153,ฉ3 40154,ฉ4 40155,ฉ5 40156,ฉ6 40157,ฉ 40158,ฉ8 40159,ฉ9 40160,ฉ10 40161,ฉ11 40162,ฉ12 40163,ฉ13 40164,ฉ14 40165,ฉ15 40166,ฉ16 40167,ฉ17 40168,ฉ18 40169,ฉ19 40170,ฉ20 40171,ฉ21 40172,ฉ22 40173,ฉ23 40174,ฉ24 40175,ฉ25 40176,ฉ26 40177,ฉ27 40178,ฉ28 40179,ฉ29 40180,ฉ30 40181,ฉ31 40182,ฉ32 40183,ฉ33 40184,ฉ34 40185,ฉ35 40186,ฉ36 40187,ฉ37 40188,ฉ38 40189,ฉ39 40190,ฉ40 40191,ฉ41 40192,ฉ42 40193,ฉ43 40194,ฉ44 40195,ฉ45 40196,ฉ46 40197,ฉ47 40198,ฉ48 40199,ฉ49 40200,ฉ50 40201,ฉ51 40202,ฉ52 40203,ฉ53 40204,ฉ54 40205,ฉ55 40206,ฉ56 40207,ฉ57 40208,ฉ58 40209,ฉ59 40210,ฉ60 40211,ฉ61 40212,ฉ62 40213,ฉ63 40214,ฉ64 40215,ฉ65 40216,ฉ66 40365,ฉ67 40366,ฉ68 40367,ฉ69 40368,ฉ70 40369,ฉ71 40370,ฉ72 40371,ฉ73 40372,ฉ74 40373,ฉ75 40374,ฉ76
ISBN 9742772074-6
เลขหมู่ 294.308 ภ42พ 2542
ชื่อคน
 • ภูมิพลอดุลยเดชฯ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ชื่อเรื่อง
 • พระมหาชนก
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับวิชชิ่ง 2542
  บรรณลักษณ์ 119 หน้า ภาพประกอบ 35 บาท
  --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • ชัย ราชวัตร,ผู้เขียนการ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิพลอดุลยเดชฯ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พระมหาชนก
 • ชัย ราชวัตร,ผู้เขียนการ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A40151   294.308 ภ42พ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A40152   294.308 ภ42พ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A40153   294.308 ภ42พ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  29A40154   294.308 ภ42พ 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  29A40155   294.308 ภ42พ 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  29A40156   294.308 ภ42พ 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  29A40157   294.308 ภ42พ 2542 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  29A40158   294.308 ภ42พ 2542 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  29A40159   294.308 ภ42พ 2542 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  29A40160   294.308 ภ42พ 2542 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  29A40161   294.308 ภ42พ 2542 C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  29A40162   294.308 ภ42พ 2542 C.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  29A40163   294.308 ภ42พ 2542 C.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  29A40164   294.308 ภ42พ 2542 C.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  29A40165   294.308 ภ42พ 2542 C.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  29A40166   294.308 ภ42พ 2542 C.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  29A40167   294.308 ภ42พ 2542 C.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  29A40168   294.308 ภ42พ 2542 C.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  29A40169   294.308 ภ42พ 2542 C.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  29A40170   294.308 ภ42พ 2542 C.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21. [ ขอจอง ]  29A40171   294.308 ภ42พ 2542 C.21  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22. [ ขอจอง ]  29A40172   294.308 ภ42พ 2542 C.22  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23. [ ขอจอง ]  29A40173   294.308 ภ42พ 2542 C.23  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24. [ ขอจอง ]  29A40174   294.308 ภ42พ 2542 C.24  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25. [ ขอจอง ]  29A40175   294.308 ภ42พ 2542 C.25  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   26. [ ขอจอง ]  29A40176   294.308 ภ42พ 2542 C.26  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   27. [ ขอจอง ]  29A40177   294.308 ภ42พ 2542 C.27  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   28. [ ขอจอง ]  29A40178   294.308 ภ42พ 2542 C.28  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   29. [ ขอจอง ]  29A40179   294.308 ภ42พ 2542 C.29  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   30. [ ขอจอง ]  29A40180   294.308 ภ42พ 2542 C.30  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   31. [ ขอจอง ]  29A40181   294.308 ภ42พ 2542 C.31  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   32. [ ขอจอง ]  29A40182   294.308 ภ42พ 2542 C.32  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   33. [ ขอจอง ]  29A40183   294.308 ภ42พ 2542 C.33  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   34. [ ขอจอง ]  29A40184   294.308 ภ42พ 2542 C.34  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   35. [ ขอจอง ]  29A40185   294.308 ภ42พ 2542 C.35  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   36. [ ขอจอง ]  29A40186   294.308 ภ42พ 2542 C.36  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   37. [ ขอจอง ]  29A40187   294.308 ภ42พ 2542 C.37  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   38. [ ขอจอง ]  29A40188   294.308 ภ42พ 2542 C.38  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   39. [ ขอจอง ]  29A40189   294.308 ภ42พ 2542 C.39  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   40. [ ขอจอง ]  29A40190   294.308 ภ42พ 2542 C.40  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   41. [ ขอจอง ]  29A40191   294.308 ภ42พ 2542 C.41  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   42. [ ขอจอง ]  29A40192   294.308 ภ42พ 2542 C.42  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   43. [ ขอจอง ]  29A40193   294.308 ภ42พ 2542 C.43  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   44. [ ขอจอง ]  29A40194   294.308 ภ42พ 2542 C.44  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   45. [ ขอจอง ]  29A40195   294.308 ภ42พ 2542 C.45  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   46. [ ขอจอง ]  29A40196   294.308 ภ42พ 2542 C.46  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   47. [ ขอจอง ]  29A40197   294.308 ภ42พ 2542 C.47  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   48. [ ขอจอง ]  29A40198   294.308 ภ42พ 2542 C.48  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   49. [ ขอจอง ]  29A40199   294.308 ภ42พ 2542 C.49  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   50. [ ขอจอง ]  29A40200   294.308 ภ42พ 2542 C.50  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   51. [ ขอจอง ]  29A40201   294.308 ภ42พ 2542 C.51  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   52. [ ขอจอง ]  29A40202   294.308 ภ42พ 2542 C.52  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   53. [ ขอจอง ]  29A40203   294.308 ภ42พ 2542 C.53  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   54. [ ขอจอง ]  29A40204   294.308 ภ42พ 2542 C.54  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   55. [ ขอจอง ]  29A40205   294.308 ภ42พ 2542 C.55  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   56. [ ขอจอง ]  29A40206   294.308 ภ42พ 2542 C.56  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   57. [ ขอจอง ]  29A40207   294.308 ภ42พ 2542 C.57  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   58. [ ขอจอง ]  29A40208   294.308 ภ42พ 2542 C.58  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   59. [ ขอจอง ]  29A40209   294.308 ภ42พ 2542 C.59  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   60. [ ขอจอง ]  29A40210   294.308 ภ42พ 2542 C.60  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   61. [ ขอจอง ]  29A40211   294.308 ภ42พ 2542 C.61  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   62. [ ขอจอง ]  29A40212   294.308 ภ42พ 2542 C.62  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   63. [ ขอจอง ]  29A40213   294.308 ภ42พ 2542 C.63  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   64. [ ขอจอง ]  29A40214   294.308 ภ42พ 2542 C.64  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   65. [ ขอจอง ]  29A40215   294.308 ภ42พ 2542 C.65  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   66. [ ขอจอง ]  29A40216   294.308 ภ42พ 2542 C.66  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   67. [ ขอจอง ]  29A40365   294.308 ภ42พ 2542 C.67  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   68. [ ขอจอง ]  29A40366   294.308 ภ42พ 2542 C.68  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   69. [ ขอจอง ]  29A40367   294.308 ภ42พ 2542 C.69  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   70. [ ขอจอง ]  29A40368   294.308 ภ42พ 2542 C.70  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   71. [ ขอจอง ]  29A40369   294.308 ภ42พ 2542 C.71  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   72. [ ขอจอง ]  29A40370   294.308 ภ42พ 2542 C.72  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   73. [ ขอจอง ]  29A40371   294.308 ภ42พ 2542 C.73  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   74. [ ขอจอง ]  29A40372   294.308 ภ42พ 2542 C.74  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   75. [ ขอจอง ]  29A40373   294.308 ภ42พ 2542 C.75  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   76. [ ขอจอง ]  29A40374   294.308 ภ42พ 2542 C.76  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2240]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver