สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43207,ฉ1 43208,ฉ2 43209,ฉ3 43210,ฉ4 43211,ฉ5
เลขหมู่ 363.73 ย52ส ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ยุวดี จอมพิทักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หอสมุดกลาง 09 ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 240หน้า ภาพประกอบ 50บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • มลพิษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยุวดี จอมพิทักษ์
 • สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
 • มลพิษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  36A43207   363.73 ย52ส ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  36A43208   363.73 ย52ส ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  36A43209   363.73 ย52ส ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  36A43210   363.73 ย52ส ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  36A43211   363.73 ย52ส ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2600]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver