สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43256,ฉ1
ISBN 974-8362-65-5
เลขหมู่ 910.4597 ท211อ 2537
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ,2498-
 • ชื่อเรื่อง
 • อนันสยามมิตร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2537
  บรรณลักษณ์ 249หน้า(ปกอ่อน) ภาพประกอบ 100 บาท
  หมายเหตุ พระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 21
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ,2498-
 • อนันสยามมิตร
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A43256   910.4597 ท211อ 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2615]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver