สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43271,ฉ1(5)
ISBN 974-8363-20-1
เลขหมู่ 910.451 ท211ก ล.3 2538
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-
 • ชื่อเรื่อง
 • เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 5 ภาคผนวก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2538
  บรรณลักษณ์ 89หน้า(ปกอ่อน) ภาพประกอบ -บาท
  ชื่อชุด
 • 1ชุด 5 เล่มประกอบด้วย เล่ม1 ปักกิ่ง,เล่ม2 เหลียวหมิง,เล่ม3 จี๋หลิน,เล่ม4 เฮยหลงเจียง,เล่ม5 ภาคผนวก
 • หมายเหตุ พระราชนิพนธ์ลำดับที่27
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-
 • เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 5 ภาคผนวก
 • 1ชุด 5 เล่มประกอบด้วย เล่ม1 ปักกิ่ง,เล่ม2 เหลียวหมิง,เล่ม3 จี๋หลิน,เล่ม4 เฮยหลงเจียง,เล่ม5 ภาคผนวก
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A43271   910.451 ท211ก ล.3 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2622]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver