สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44283
ISBN 974-272-042-8
เลขหมู่ อ 895.91 ก319ว 2542
ชื่อคน
 • กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • วรรณกรรมอาเซียน เล่ม 2 เอ = Anthology of ASEAN Literalures Volume II a. (วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับแปล:Thai literary Works of the Ayutthaya Perid (Translated Version)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2542
  บรรณลักษณ์ 704 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  หมายเหตุ โครงการวรรณกรรมอาเซียน หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมอาเซียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
 • วรรณกรรมอาเซียน เล่ม 2 เอ = Anthology of ASEAN Literalures Volume II a. (วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับแปล:Thai literary Works of the Ayutthaya Perid (Translated Version)
 • วรรณกรรมอาเซียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  89A44283   อ 895.91  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2850]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver