สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41589,ฉ1 41590,ฉ2
ISBN 974-87103-7-8
เลขหมู่ อ 913.1593 ค235-
ชื่อคน
 • ตัน คงเจรญ
 • ชื่อเรื่อง
 • โครงการหลวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คุรุสภา 2542
  บรรณลักษณ์ 95 หน้า ภาพประกอบ 300 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดในหลวงของเรา เล่ม 5
 • หมายเหตุ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ตัน คงเจรญ
 • โครงการหลวง
 • ชุดในหลวงของเรา เล่ม 5
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  91A41589   อ 913.1593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  91A41590   อ 913.1593 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [458]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver