สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41595,ฉ1
เลขหมู่ อ 923.91593 พ165-
ชื่อเรื่อง
 • พระราชดำรัส:พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง 2541
  บรรณลักษณ์ 113 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ พระราชดำรัส 4 ธันวาคม 2517-2521
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชดำรัส
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระราชดำรัส:พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พระราชดำรัส
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A41595   อ 923.91593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [461]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver