สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41599,ฉ1
เลขหมู่ อ 923.91593ส ส299ส
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • พระราชดำรัสและพระลบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ปีพุทธศักราช 2540
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช 2541
  บรรณลักษณ์ 724 หน้า
  --- สิ่งพิมพ์รัฐบาล
  หัวเรื่อง
 • พระราชดำรัส
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • พระราชดำรัสและพระลบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ปีพุทธศักราช 2540
 • พระราชดำรัส
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A41599   อ 923.91593ส C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [463]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver