สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50949,ฉ1 50950,ฉ2 50951,ฉ3 54217,ฉ4 54218,ฉ5 54219,ฉ6
ISBN 974-472-860-4
เลขหมู่ 495.18349511 ส189- 2551
ชื่อเรื่อง
 • สนทนาภาษาจีนกลาง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 20
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2551
  บรรณลักษณ์ 231 หน้า 65 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาจีน-บทสนทนาและวลี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สนทนาภาษาจีนกลาง
 • ภาษาจีน-บทสนทนาและวลี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A50949   495.1 ส191- 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A50950   495.1 ส191- 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A50951   495.1 ส191- 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  32200992925898   495.18349511 ส189- 2551 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  32200916967658   495.18349511 ส189- 2551 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  32200998385430   495.18349511 ส189- 2551 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4792]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver