สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51848,ฉ1 51849,ฉ2 51850,ฉ3 51851,ฉ4
เลขหมู่ 324.6 ส278ข 2544
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สกศ. 2544
  บรรณลักษณ์ 104 หน้า 4 เล่ม บริจาค
  หมายเหตุ ล.1ภาคเหนือ,ล.2ภาคตะวันออกและภาคกลาง,ล.3ภาคใต้,ล.4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ครูภูมิปัญญา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1
 • ครูภูมิปัญญา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32A51848   324.6 ส278ข 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32A51849   324.6 ส278ข 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32A51850   324.6 ส278ข 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  32A51851   324.6 ส278ข 2544 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5109]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver