สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52172,ฉ1
เลขหมู่ อ 923.15953 ส299ป ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิชีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งฯ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 310 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,2475-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิชีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,2475-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A52172   อ 923.15953 ม.ป.ป.  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5228]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver