สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53132,ล1 53133,ล2 53134,ล3
เลขหมู่ อ 784 ภ25ล 2549
ชื่อคน
 • ภาธร ศรีกรานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • เลิศล้ำคำกรอง ทำนองแห่งแผ่นดิน:รวมโนต้เพลงพระราชนิพนธ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ฯ 2549
  บรรณลักษณ์ 3 เล่ม เล่ม1 เล่ม2 :รวมโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม3:รวมเนื้อร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมเกร็ดประว้ติ 48 เพลง
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • เพลง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภาธร ศรีกรานนท์
 • เลิศล้ำคำกรอง ทำนองแห่งแผ่นดิน:รวมโนต้เพลงพระราชนิพนธ์
 • เพลง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  78A53132   อ 784 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  78A53133   อ 784 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  78A53134   อ 784 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5462]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver