สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53762,ฉ1 53763,ฉ2 53764,ฉ3 53765,ฉ4 53766,ฉ5
ISBN 974-432-181-4
เลขหมู่ 420 อ382ภ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • อรสา เจนพนัส
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษฉบับรวม ม.4-5-6 (Access to English Grammar)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 404 หน้า 130 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อรสา เจนพนัส
 • ภาษาอังกฤษฉบับรวม ม.4-5-6 (Access to English Grammar)
 • ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A53762   420 อ382ภ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A53763   420 อ382ภ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A53764   420 อ382ภ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A53765   420 อ382ภ ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A53766   420 อ382ภ ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5670]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver