สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55127,ฉ1 55128,ฉ2 55129,ฉ3
ISBN 978-974-03-2489-8
เลขหมู่ 372.86 ต183อ 2552
ชื่อคน
 • ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • อณูพันธุศาสตร์เบื้องต้น : มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ /SP2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
  บรรณลักษณ์ 301 หน้า ดัชนี 230 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดีเอ็นเอ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
 • อณูพันธุศาสตร์เบื้องต้น : มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ /SP2
 • ดีเอ็นเอ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201034767652   372.86 ต183อ 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201058105478   372.86 ต183อ 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201090501878   372.86 ต183อ 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5845]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver