สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55209,ฉ1 55210,ฉ2 55211,ฉ3
ISBN 974-619-148-9
เลขหมู่ 530 ว877ฟ 2550
ชื่อคน
 • วุทธิพันธุ์ ปริชญพฤทธิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิ สอวน. 2550
  บรรณลักษณ์ 352 หน้า 390 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • วุทธิพันธุ์ ปริชญพฤทธิ์
 • ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) /SP2
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201074321892   530 ว877ฟ 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201056125638   530 ว877ฟ 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201010583896   530 ว877ฟ 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5875]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver