สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55215,ฉ1 55216,ฉ2 55217,ฉ3
ISBN 978-974-235-796-2
เลขหมู่ 531 ว877ก 2552
ชื่อคน
 • วุทธิพันธุ์ ปริชญพฤทธิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) /SP2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิ สอวน. 2552
  บรรณลักษณ์ 190 หน้า 200 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กลศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • วุทธิพันธุ์ ปริชญพฤทธิ์
 • กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) /SP2
 • กลศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201090903052   531 ว877ก 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201030789034   531 ว877ก 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201078709834   531 ว877ก 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5877]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver