สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 324, v.1 c.1 325, v.1 c.2 326 ,v.1 c.3 327, v.1 c.4 328 ,v.1 c.5
เลขหมู่ VCD 170 ศ817ร ม.ป.ป. ศูนย์คุณธรรม
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • รู้อิโหน่งอิเหน่ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม ม.ป.ป.
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • คุณธรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • รู้อิโหน่งอิเหน่ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
 • คุณธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  324  VCD 170 ศ817ร ม.ป.ป. v.1 c.1 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  325  VCD 170 ศ817ร ม.ป.ป. v.1 c.2 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  326  VCD 170 ศ817ร ม.ป.ป. v.1 c.3 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  327  VCD 170 ศ817ร ม.ป.ป. v.1 c.4 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  328  VCD 170 ศ817ร ม.ป.ป. v.1 c.5 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6545]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver