สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56794
ISBN 978-974-13-0563-6
เลขหมู่ 923.1593 ส691น 2552
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • นวมินทราศิรวาท : รวมบทอาศิรวาทในรอบครองราชย์ 60 ปี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2550
  บรรณลักษณ์ 137 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภุมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • นวมินทราศิรวาท : รวมบทอาศิรวาทในรอบครองราชย์ 60 ปี
 • ภุมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A56794  923.1593 ส691น 2552  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6610]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver