สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56796
ISBN 978-974-7707-70-1
เลขหมู่ อ. 923.1593 ก218พ ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงการคลัง
 • ชื่อเรื่อง
 • พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเหรียญอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - 2470
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงการคลัง
 • พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเหรียญอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - 2470
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES56796  อ. 923.1593 ก218พ ม.ป.ป.  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6612]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver