สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39978,ฉ1 39979,ฉ2 39980,ฉ3
ISBN 974-7841-22-3
เลขหมู่ 641.1 ป57ว 2542
ชื่อคน
 • ปาริชาติ สักกะทำนุ
 • ชื่อเรื่อง
 • วิตามินซี:บทบาทในการป้องกันและรักษาโรค
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ รวมทรรศน์ 2542
  บรรณลักษณ์ 100 หน้า 88 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิตามิน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปาริชาติ สักกะทำนุ
 • วิตามินซี:บทบาทในการป้องกันและรักษาโรค
 • วิตามิน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A39978   641.1 ป57ว 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A39979   641.1 ป57ว 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A39980   641.1 ป57ว 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [861]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver