สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71759
ISBN 978-1-4053-1996-6
เลขหมู่ REF. 641.815 T-761-B 2004
ชื่อคน
 • Treuille,Eric
 • ชื่อเรื่อง
 • BIRD
 • พิมพลักษณ์ Singapore Dorling Kindersley 2004
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • BREAD
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Treuille,Eric
 • BIRD
 • BREAD
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF71759  REF. 641.815 T-761-B 2004  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8630]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver