สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39958,ฉ1 39959,ฉ2 39960,ฉ3
ISBN 974-7240-49-1
เลขหมู่ 641.3 ธ13อ 2541
ชื่อคน
 • ธัญนีต์ สิมะโรจน์
 • ชื่อเรื่อง
 • อาหารไทยด้วย ชีวจิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หอสมุดกลาง 09 2541
  บรรณลักษณ์ 175 หน้า 50 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดโภชนาการ
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาหาร-การปรุง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธัญนีต์ สิมะโรจน์
 • อาหารไทยด้วย ชีวจิต
 • ชุดโภชนาการ
 • อาหาร-การปรุง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A39958   641.3 ธ13อ 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A39959   641.3 ธ13อ 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A39960   641.3 ธ13อ 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [866]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver