สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39955,ฉ1 39956,ฉ2 39957,ฉ3
ISBN 974-7239-75-2
เลขหมู่ 641.5 ภ26อ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ภานุทรรศน์
 • ชื่อเรื่อง
 • อาหารไทยดัดแปลง รสเด็ด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หอสมุดกลาง 09 ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 436 หน้า 140 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาหาร-การปรุง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภานุทรรศน์
 • อาหารไทยดัดแปลง รสเด็ด
 • อาหาร-การปรุง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A39955   641.5 ภ26อ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A39956   641.5 ภ26อ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A39957   641.5 ภ26อ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [867]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver