สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39389,ฉ1
เลขหมู่ 629.28 พ-ท 2533
ชื่อคน
 • พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ
 • ชื่อเรื่อง
 • เทคนิคการใช้รถ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่9
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว 2533
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า ภาพประกอบ 65 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • รถยนต์-การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
 • เพิ่มบุคคล
 • โอะซามุ ฮิราโอะ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ
 • เทคนิคการใช้รถ
 • รถยนต์-การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
 • โอะซามุ ฮิราโอะ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62B39389   629.28 พ-ท 2533 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [896]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver