สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38965,ฉ1
เลขหมู่ 613.7 ร-ค 2533
ชื่อคน
 • รังสฤษฎ์ เสรีวุฒิชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • คู่มือ การเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2533
  บรรณลักษณ์ 85 หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การออกกำลังกาย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รังสฤษฎ์ เสรีวุฒิชัย
 • คู่มือ การเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • การออกกำลังกาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A38965   613.7 ร-ค 2533 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [970]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver